Uzklausi, domā, mīli un strādā!

Pirmsskolā

2019./2010.m.g.

Valentīndiena!

Es uzzīmēšu saulainu dienu:
Sauli, sauli, sauli – un mākonīša neviena.
Es uzzīmēšu priecīgu dienu:
Omīte un opis pie mums atbrauca ciemos!
Mūsu īpašais kopā būšanas mirklis Valentīndienā, kā sirsnīgu emociju oāze – miers, prieks un mīlestība!

Janvāra radošajos darbos katras grupas bērni ir izveidojuši neparastas mīkstās mantas, izmantojot par iztēles materiāla pamatu kādu cimdiņu vai zeķi. Piepildot to ar daudzveidīgiem materiāliem, vērojām formas un iztēlē raisījās visdažādāko tēlu apveidi. Ar rokdarbu tehnikām: šūšanu, pīšanu, siešanu, izdevās izveidot katram savu mīļmantiņu

This slideshow requires JavaScript.

Ik ozola raženā stāvā,
Ik sudraba smildziņā sīkā,
Ik mākonī kuplā un baltā,
Ik vilnī, ko izelpo jūra,
It visā, kas acis vien saista,
Es redzu, cik Dzimtene skaista. /Inguna Būmane-Lūse/

Radoši un čakli pavadījām nedēļu, izzinot kultūru projektā “Latvija”. Iedvesmas netrūka ne lieliem, ne maziem un ar lielu enerğijas devu radījām dažādus šedevrus: iepazinām Latvijas glezniecību, vecmeistaru darbus, pētījām mākslas grāmatas un gleznojām klusās dabas, pētījām dabas materiālus un veidojām no tiem mākslas darbus, iepazinām spēka zīmes un izšuvām tās, darinājām latviskas lelles iepazīstot tautastērpu.
Vairojām piederību dzimtenei un apzinājāmies savu latvisko spēku! Paldies visiem par aktīvu dalību projektā! Pateicamies mūsu pavārēm, kas radīja īpašu plātsmaizi ar dzērveņogām

„Maziņš esmu es, ātri augšu es,
Tā kā mīkla pāri abrai rāpšos,
Maziņš esmu es, aši stiepšos es….

Arī paši mazākie šodien dāvāja gabaliņu sava sirdsiltuma Latvijai

Staro Bērnudārzs!

Un tāliem, gaišiem padebešiem,
Mūs priecē ziedi pļaviņā
Un čaklas bites Stropiņā,
Tās sanes medus lāsītes 
Un gardi, gardi pasmejas...

Mums jau 1 gadiņš! Starojam ballītē "Staro bērnudārzs - staro bērnība".

Dejojam Zumbu

Lai jautri un lustīgi izvingrotos, aicinājām ZUMBAS treneri Amandu profesionāli iesaistīt dejā pirmsskolas vingrotgribētājus.
Arī vecāki iesaistījās bērnības sajūtu ķeršanā un veiklā dejas solī rādīja, ka laimīgā ğimenē – sporto visi!

 

Lietotāja Džūkstes pamatskola attēls.

Draudzēšanās diena

Šodien grupiņām iepazīšanās -draudzēšanās diena un kopīgs darbiņš, uzzīmēt grupai kopdarbu uz lielas baltas lapas.
Kāpēc?
Jo mums ir sava īpaša dziesma – “Zīmējums”, kura aicina visus kopā priecāties un būt laimīgiem kā vienā lielā ģimenē!

Lietotāja Džūkstes pamatskola attēls.  Lietotāja Džūkstes pamatskola attēls.Lietotāja Džūkstes pamatskola attēls.

Septembris

Pasakām vajag ticēt – ar šādiem vārdiem iesākās mūsu jaunais mācību gads! Septembrī ik dienu satiekam pa košam notikumam mūsu zināšanu ceļā. Iepazīstam pirmsskolas bērnus kopīgās aizraujošās aktivitātēs -Zinību dienā,  Olimpiskās dienas sporta aktivitātēs, pastaigās, svētku svinēšanā – Miķeļdienā. Mums ir fantastiski bērni, kuri katru dienu spēj uzburt neaizmirstamu, atšķirīgu un pārsteigumu pilnu.

Lai mums visiem lielisks un viegls, jaukiem brīžiem un idejām bagāts šis mācību gads!

2018.2019.m.g

Sveiciens ģimenes svētkos!

Kad saules pielieta pilna pieneņu pļava, mēs gaidām ciemos ģimenes it kuplā skaitā. Ar dziesmām, dejām iepriecināt vēlamies un mīļus, mīļus vārdus teikt! Sveiciens visām, visām “Stropiņa” ģimenēm pirmsskolas gada vismīļākajos svētkos! Lai jums vienmēr ir kāds saules stars, kas sasilda dienu, lai vienmēr ir mīļa ģimene, kas atbalstu un mīlestību sniedz, lai no mazām mīļām lietām sirsniņai rodas prieks!

This slideshow requires JavaScript.

Izzinām pasauli

Stropiņā Pļavas svētki un projekts “Bites”. Visas grupiņas dodas izzināt Latvijas dabas ekosistēmu – pļavu un ar dažādu uzdevumu palīdzību, izzināt augu un kukaiņu dzīvi pļavā. Pētījām bitenieka profesiju un tā dažādos darba piederumus. Noslēgumā ilgi gaidītais pikniks un rotaļas

Saulgrieži

Pavasara Saulgriežu svētki arī pirmsskolā sagaidīti! Raibumraibas oliņas, kustīgi, lustīgi bērni un īsti viesi no Lieldienām: Oliņa, Cālis un Zaķis. Prieks, skanīgas dziesmas un milzīgi burbuļi, smiekli, gaviles un stiprākās oliņas, šūpoles un silta saulīte…

Smilšu lampas

Kā pavasari iekrāsot ar radošumu? Te lieti noder smilšu lampas, kas ar krāsainas gaismas spēlēm un dažādu dabas materiālu palīdzību veido unikālu, bezgalīgi plašu iekšējās jūtu pasaules izpausmi. Lieliska iespēja ar smilšu lampu palīdzību izglītoties, relaksēties, noder dažādu emociju izpausmei, uzmanības koncentrēšanai. Lampas var lietot no jaunākā pirmsskolas vecuma! Esam apguvušas smilšu lampu radošos kursus, skaistam mācību procesam!

Neirografika

Kas ir neirografika? Mūsu ceļš uz harmonizāciju un sakārtotību. Izmantojot jaunu psiholoğijas un mākslas apvienotu zinātni – neirografiku! Pirmsskolēni iemēģina kaut ko jaunu

Projekts ,,Materiālu izpēte”

Kā no mazas spīdīgi brūnas sēkliņas rodas linu diegs? Kā no pūkainā aitiņas kažoka var iegūt siltas zeķes? Kur bite atrod vasku? Bērniem vienmēr ir jautājumi, mēs meklējam un rodam atbildes, pētot un dažādi izzinot lietas mums visapkārt. Pirmsskolā norisinājās projekts “Materiālu izpēte”. Ar eksperimentiem, video stāstiem, radoši aktīvu darbību izzinājām augu un dzīvnieku valsts materiālus: linu, vasku un vilnu. Projekta ietvaros stiprinājām latvisko dzīvesziņu, turot cieņā tautas tradīcijas un patiesu vēlmi izprast cilvēka un dabas mijiedarbību!

This slideshow requires JavaScript.

Dejojam!

Tautas deju lielkoncertā Lapmežciemā 21.februārī piedalījās  Džūkstes pirmsskolas deju kolektīvs un iegūst 1.pakāpi! Žūrijas komisija izvērtē deju kolektīvus pēc kritērijiem: dejas mākslinieciskais un tehniskais izpildījums, deju kolektīva skatuves kultūra un kopiespaids. Katrs kolektīvs piedalās ar 2-3 dejām un tērpjas latviešu tautastērpos. Deju koncerta mērķis: apzināt un popularizēt bērnu deju kolektīvu radošās aktivitātes, māksliniecisko līmeni un veicināt pasākumu norises vietas kultūrvēsturisko attīstību.  “Stropiņa” kuplajai saimei liels prieks par jums dejotājiem!

This slideshow requires JavaScript.

Dzimtās valodas diena

Ar Starptautiskās dzimtās valodas dienas palīdzību 21.februārī  UNESCO izceļ valodu nozīmi kultūru izpausmju daudzveidības saglabāšanā un iestājas par dzimtās valodas lietojuma veicināšanu. Pirmsskolā šonedēļ viss par un ap mūsu latviešu valodu – spēles un uzdevumi aktīvākai valodas izpratnei un lietošanai, fantāzijas un radošuma attīstīšanai. Dzimtā valoda ir pamats dziļas un daudzpusīgas personības attīstībai, cienot un izkopjot savu valodu mēs izceļam tās vērtību. Valodiņa mums visapkārt skan un dzirkstī visdažādākajos veidos, tāpēc šonedēļ to centāmies iemūžināt pasakās, stāstos un diskusijās!

This slideshow requires JavaScript.

“Paldies” diena

Pateicība ir viena no spēcīgākajām laimes sajūtas radītājām! Ik dienu smelies spēku enerğijā, pasakot un saņemot “Paldies”! Šodien starptautiskajā Paldies dienā pirmsskolā gatavojām skaistas PALDIES atklātnītes, gleznas savai ğimenei!

Ziemas prieki

Ziema pirmsskolā ir pārsteigumu laiks, tik spilgtas sajūtu emocijas un pārpārēm prieks! Pagalms ir viens milzīgs pārsteigums, kur notiek gan ragaviņu rallijs, gan tiek zīmēti sniega eņğeļi. Pārbaudām dziļākās kupenas un paskatāmies cik daudz sniega var izturēt cimdi, līdz tas sasniedz rociņas. Vēl var pētīt sniegpārsliņas mikroskopā un pārbaudīt kas notiek, ja sasaldē krāsainu ūdeni kādā trauciņā.

Pasākums bibliotēkā.

Kad 1903.gadā, arī oktobra mēnesī, Rīgas Latviešu teātra direktors Jēkabs Āriņš-Duburs lūdza rakstnieci Annu Brigaderi pārtulkot kādu bērnu lugu, viņa nevarēdama atrast neko piemērotu, trīs diennakšu laikā sacerēja pasaku lugu “Sprīdītis”. Lugas pirmizrāde notika 1903.gada 26.decembrī Rīgas Latviešu teātrī, tā kļuva ļoti populāra un tieši ar šo darbu aizsākās pasaku lugas žanrs latviešu literatūrā. Mums 5-6.gadīgās grupas bērniem bija literāri izglītojošs pasākums Džūkstes pagasta 1.bibliotēkā, kur bibliotekāre Līga Ligere iepazīstināja ar latviskās kultūras vērtībām, akcentējot Annas Brigaderes pasaku lugu “Sprīdītis”, mums vismīļākajā formātā – multfilmā. Ir patiess prieks par mūsu bērniem, vērīgi  noskatoties multfilmu, viņi prata atbildēt uz sagatavotajiem jautājumiem un galvenais – saskatīt patieso vēstījumu: darīt otram labu, aizstāvēt vājākos, nekārot pēc puskaraļvalsts, pat nopelnītas un sajust, ka laimīgā zeme ir paša mājas! Kopā pavadītais laiks bibliotēkā aizlidoja kà uz vēja spārniem, tik ātri un viegli, jo bija piepildīts ar grāmatu iepazīšanu, spēļu spēlēšanu un sirsnīgām sarunām! Lai ikviens spēj rast savu laika piepildījumu labā nodarbē!

Putras diena.

Vai zināt, kas ir siltums pirmsskolā? Tā ir kopīga rotaļa un dziesmiņa, kopīga teātra izrāde un pat kopīga putras ēšana. 10.oktobris ir Putras diena, esam veseli un zinoši par veselīgiem ieradumiem!

Rudens pārgājiens.

Pirmsskolas grupas bērni devās rudens pārgājienā, iepazīstot Džūksti krāsās un sajūtās, meklējot pārmaiņas dabā oktobra izskaņā. +15 grādos ceļmalā zied gan rudzupuķes, gan pienenes, gan vesels rapšu lauks. Pārsteigumi ik uz soļa. Apskatījām, iespējams, vecāko liepu Džūkstes apkārtnē, izbridām košākās rudens lapas un sajutām prieku par skaisto apkārtni!

2017./2018.m.g.

Pasākumi skolas nobeigumā

Visu mācību gadu 4-5 gadīgai un 6 gadīgai grupiņai bija iespēja piedalīties izglītojošajās Lego nodarbībās. Nodarbībās tematika izvijās cauri gadalaikiem, ikdienas sadzīves notikumiem un pasaku motīviem. Un kad mazie pirkstiņi bija čakli pastrādājuši un skolotājas Santas galdiem bija izstāžu vērts materiāls – krāsains, bērna talanta un domu pasaules atspoguļojums. Paldies skolotājai Santai!

Jauka ekskursija pašiem mazākajiem pirmsskolas bērniem. Ciemojāmies mini zoo “Rančo”. Laiks mūs šodien lutināja, saulīte sildīja, dzīvnieciņus samīļojām, pabarojām ar kārumiem un noslēgumam pikniks, pilniem puncīšiem

Dabas nodarbības kopā ar prakses skolotāju Kristiāna Mukāne, vērojam itin visu no mazākās skudras līdz košākajai puķei un lielākajam mākonim. Lasām gaiļpiešus tējai un vērojam čaklās bitītes. Cik skaista daba mums visapkārt

18.maijā Tukumā Pauzera pļavā norisinājās Futbola diena. Ļoti labi organizēts pasākums, ar interesantām sporta spēlēm, draudzīgiem multfilmu varoņiem, ar iespēju ielūkoties ugunsdzēsēju darbā un gardu Tukumā ražotu saldējumu TU. Un par sportošanu nopelnījām MESSI futbolbumbu!

Baltu puķu zvaniņos dziesmiņa, lai skan.
Gribu to Tev dāvināt,jo tu mīļa man!
Maijs rotājas ne tikai ievziedu baltumā un ceriņu kuplumā slīgst, tas pa saulaini dzelteno pieneņu pļavu redz nākam katru mīļo māmiņu. Šī diena – Māmiņdiena, ir pati jaukākā, kad varam pateikt mīļu PALDIES, par to, ka tu esi!
Šodien mēs bijām patiesi priecīgi, jo pat Dabas māte pasniedza mums lielisku dāvanu – saulaini siltu dienu! Un arī mēs dabai devām – iestādījām divas liepas. Tās pirmsskolu piepildīs ar sievišķo Dailes enerģiju.

32294244_1404112289695457_1249432327440826368_n

liepas

Futbola diena kopā ar vecākiem

Piektdien, 27.aprīlī, īstā sacensību garā, sportojām visas PII grupas kopā ar pašiem sportiskākajiem vecākiem. Mūsu Futbola diena izdevās godam!

Inovatīva mācību metode

6-gadnieki dod uzdevumus jaunākai grupai, pāros izpilda savu uzdevumu. Darba prezentācija, mācās uzstāties, pastāstīt par paveikto, kā jutās skolnieka un skolotāja lomā. Abas grupiņas šo uzdevumu uztvēra pozitīvi un bija novērojamas lieliskas sadarbības prasmes.

Oki Doki

Janvāra izskaņā īstu jautrību sagādāja klaunu šovs “Oki Doki”. Par īstu izaicinājumu kļuva pašu bērnu piedalīšanās, triku rādīšana.

Draudzēsimies!

26.janvārī notika pasākums Talantu šovs. Prieks, jaukas emocijas, jā- arī kāda prieka asariņa! Jaunie talanti priecēja klātesošos viesus ar dziesmām, dzeju, rotaļdejām, futbola deju un mākslu.

Matemātikas nedēļa.

Janvārī pirmskolas grupiņas bērni, matemātisko priekšstatu veidošanai, veselu nedēļu aktīvi spēlēja spēles. Pirmskolnieks ir izmēģinātājs, viņš vēlas eksperimentēt un pats nonākt pie mērķa. Ar eksperimentu, vērojumu un secinājumu palīdzību, bērns rod atbildes uz matemātiskiem jēdzieniem un likumsakarībām. Ar matemātisko spēļu palīdzību iepazinām svaru, skaitu, lielumu, daudzumu, garumu, laiku un citus jēdzienus. Pilnveidojām prasmes spēlēties individuāli un grupās.

This slideshow requires JavaScript.

 

Decembris pirmsskolā

Lai gan šogad decembris maz atgādina ziemas mēnesi, pirmsskolā bērnu darbiņos jaušams īsts ziemas prieks un svētku gaidīšana. Ieejas koridorā bērnu un vecāku veidoti sniegavīri iepriecina mūs pašus un bērnudārza viesus. Īpašs piedzīvojums bērniem bija mākslas darba veidošana ar pēdiņām: sarkankrūtīši, sniegavīri un pūcītes. Katra grupiņa parūpējās arī par jauku dāvaniņu vecākiem, gatavojām ziepes ar vasaras siltumu, izmantojām kaltētus ziedus un smaržīgas eļļas. Bet, kas gan būtu svētki bez piparkūkām? Ar dziesmiņu “Piparkūkas danco”, gatavojām savu svētku cienastiņu. Pie mums ciemojās arī varen lustīgi meža rūķi, ar dziesmām un rotaļām, tuvinot mūs Ziemassvētkiem.

 

Ziemassvētku pasākums pirmsskolā.
“Circenīša un Emīla Ziemassvētki”, jauka un emocijām bagāta muzikāla izrāde.

STARO BĒRNUDĀRZS!

Vēlētos Imanta Ziedoņa vārdiem teikt “Latvija ir brīnumskaista zeme, bet skaistajam jāpalīdz parādīties.” Līdzīgi kā gaismas festivāls  Staro Rīga arī mēs Džūkstē vēlējāmies vairot gaismu un dzīvespriecīgu, kopības sajūtu ar dziesmām, rotaļām un mūsu fotomirkļiem pasākumā Draudzēsimies “Staro bērnudārzs.” Izgaismojām pirmskolas ēku un spēlu laukumiņa objektus, dedzām gaišas sveces, STAROJĀM AR PRIEKU!

Kas ir Lāčplēša diena?
Dzimtenes mīlestība sākas ar bērna mīlestību uz savu ğimeni, mājām un dzimto pusi. Piederības izjūta ğimenei, bērnudārzam un lepnums par to, ka esi tā daļa, palīdz izaugt par savas zemes patriotu un savas valsts pilsoni, kurš izjūt cieņu pret Latvijas dabas skaistumu, tradīcijām un kultūras vērtībām.
10.novembrī pirmsskolas grupu bērni pieminot Latvijas brīvības cīņās kritušos varoņus aizdedzināja svecītes pie pieminekļa.

Viens perfekts vakars pirmsskolā! 
Dzīvo, lai mācītos mīlēt.
Mācies, lai mīlētu dzīvot.
Mīli, lai dzīvotu mācoties. /Rico Dasheem/
Cilvēkiem vienmēr ir vēlme kļūt arvien labākiem, nodzīvot savu dzīvi vērtīgi, palīdzot to izdarīt arī citiem. Kas mēs esam un kur dodamies, var saprast, mūs pavērojot ikdienas ieradumos. Mēs atradām mirkli pabūt kopā un radīt gaismu gan sevī, gan mākslas darbā ar patiesi labu pievienoto vērtību – māmiņas enerģiju, ar ko sasildīt savus mīļos mājās! Esiet laimīgi, esiet priecīgi, esiet patiesi viens otram!

Ar mīlestību, Jūsu bērnu audzinātājas un auklītes

Informatīva lekcija bērniem par roku tīrību.

Divas jaukas lektores Una un Evija ar multfilmu, spēli un eksperimentu bērnus izglītoja par higiēnas jautājumiem. Īpaši aizraujošs bija mikrobu pētīšanas process violetajā gaismā un to pazušana pēc roku mazgāšanas. Līdz dienas beigām tika nemitīgi uzraudzīti grupiņas biedri un cītīgi ievērojot higiēnas prasības, čakli mazgātas rokas. Ja esi grupiņā nošķaudījies, tad visticamāk vairs  nedzirdēsi tradicionālo “Uz veselību”, bet gan “Ej mazgāt rokas!” Veselīgs PALDIES lektorēm!

Ciemos pie Rūķiem

        Ekskursiju Tērvetes dabas parkā uzsākam pie lielā Lutauša, kurš vareni no saviem augstumiem noraugās uz rudenīgo dabas skaistumu. Prieku sagādā Cūkmena skulptūra un apziņa, ka jāievēro sakoptas dabas principi jebkurā Latvijas vietā. Pārbaudām savu lokanību sprīdīša gaisa takās un dodamies apciemot labo meža raganiņu. Viņa atzīst, ka tik pieklājīgus bērnus reti izdodas sastapt viņas mežā un pacienā ar šokolādes meža gardumiem. Apskatām arī pašu raganas māju, ko nenogurstoši sargā melnais kaķis. Tālāk meža takas mūs noved jaunajā rūķu pilsētiņā Čiekurē. Mazpamazām laiks ir atgriezties un Sēņu meža ieskauti, piekusuši un arī laimīgi dodamies autobusa virzienā. Lai arī paši vēl mazi kā Sprīdīši, bet dūšas lieliem ceļojumiem mums netrūkst!

Miķeļdiena pirmskolā. 

Tik uz tirgu, tik uz tirgu,Vai ar ēzeli, vai zirgu, Vai ar gaili, vai ar cūku, Vai ar mazu baltu kazu.

Ar šo un citām Ilgas Reiznieces dziesmām, ar rotaļdejām un skaitāmpantiem ieskandinājām Miķeļdienas pasākumu. Darinājām košas krāsainu lapu virtenes savām grupiņām, izrunājām senās šo svētku tradīcijas un paši bijām sarūpējuši gardu, jo gardu mielastu – marinētus ķirbīšus, ķirbju kūku un ārkārtīgi smaržīgus ķiploku grauzdiņus. Svinējām un priecājāmies gan par saulaino laiku, gan dārzeņu Miķelīšiem, tie šogad, jo īpaši daiļi padevušies. Un kā vēsta ticējums, ja Miķelī ozolos vēl zīles, gaidāmi balti Ziemassvētki! Lai prieks sirsniņās, vēl lieli un mazi pirmsskolā!Klusi un nemanāmi tuvojas Ziemassvētku laiks.

 

Olimpiskā diena mazajiem!

Sportojām kopā ar visu Latviju!

Kā katru gadu devāmies uz mežu pēc savas Ziemassvētku eglītes, kuru izvēlējāmies kopā ar mežzini Antonu. Turpat mežā bērni ar gardajiem kārumiem– burkāniņiem, ābolīšiem, izrotāja eglītes meža iemītniekiem.

Gatavojoties svētkiem, tika pagatavoti apsveikumi, sameklēti mīklas ruļļi, piparkūku formiņas un varēja sākties lielā piparkūku cepšana, dekorēšana. Pēc brīža jau visa skoliņa bija kārdinošas smaržas pārpilna. Tā smaržo tikai vienu reizi gadā -Ziemassvētkos.

Burvju mežā, sūnu mājā

Rūķu dzimtai labi klājas….

  1. decembrī bērni ļāva vecākiem svētku noskaņas baudīt kopā ar viņiem – bērni rādīja uzvedumu „Ziemassvētki rūķu mežā”, dziedāja dziesmas un rotaļājās. Pie bērniem ar dāvanu maisiem ciemos ieradās Ziemassvētku vecītis, kurš sniega trūkuma dēļ atminies ar velosipēdu, bija gaužām piekusis. Bērni cienāja vecākus, vecvecākus ar gardu tēju un pašceptajām piparkūkām.

 

Bērni kopā ar audzinātājām un auklītēm novēl visiem gaišus un sirsnīgus

Ziemassvētkus un laimīgu, veselīgu Jauno 2015. gadu!

Featured imageFeatured imageFeatured imageFeatured image

Džūkstes pamatskolas pirmsskolas grupas pavada rudeni un gaida ziemu…

Skaista mana tēvu zeme….

Kopā ar pirmajām sniegpārsliņām devāmies dabā, Džūkstes upītes krastos, caur aktivitātēm izzinājām dabas veltes, veltījām dziesmas mežam un dzīvniekiem, sasildījāmies pie ugunskura, dzērām siltu tēju un našķojāmies ar cepumiņiem un baudījām kopā būšanas prieku.

2014-11-21-2089

2014-11-21-2103

2014-11-21-2111

Kā sešgadnieki iesoļo oktobrī…

Kas tie tādi draiskulīši,

Ābeļziedus notraukuši,

Paši, zaros sakāpuši,

Vienā kājā karājas?     /Āboli/

Vēlējāmies uzzināt kā top maizīte un arī ābolu raža šogad bagātīga. Tāpēc ķērāmies pie darba un izcepām ļoti gardu ābolu plātsmaizi …Mmmmm

2014-09-26-1666

Ciemojāmies Sēmē pie pasaku raganiņas, sikspārņa pažobelē. Zāļu tēju dzerot un graužot pasaku grauzdiņus, klausījāmies Latviešu tautas pasakas, teikas un iepazinām latviskās tradīcijas caur rotaļām un aktīvu darbošanos.

2014-10-02-1679

2014-10-02-1690

Liels paldies, bibliotekārei Līgai, par jauko sagaidīšanu Džūkstes pagasta bibliotēkā. Skatoties multfilmu „Sprīdītis” nonācām pie lielās atziņas, ka īstā laimes zeme ir nevis kaut kur tālu pasaulē, bet gan dzimtās mājās, kur tevi vienmēr gaidīs vistuvākie cilvēki. Un iepazinām dažādas enciklopēdijas, pasaku grāmatas.

2014-10-20-1731

Audzinātājas Irita un Inga

Auklīte Iveta

Septembris jau klāt…

 

 

Saņem manu mazo roku

Savā lielā plaukstā,

Sasildi un drosmi dod

Ceļa brīdī augstā.

Paņem mani savās rokās,

Uzcel augstu plecos –

Lai mans mazums lielāks top,

Lai es tālāk skatos,

Lai es redzu tālu priekšā,

Lai es redzu to, kas būs.

Palīdzi man mazās dienās,

Kas tik ātri lielas kļūs!

/Inta Švaža/

 

 

Džūkstes pamatskolas pirmsskolas grupas iesākot jauno mācību gadu 12 septembrī svinēja Tēvu dienu.

Aicinājām ciemos tētus un vectētiņus, atbalstītāju lomā iejutās arī mammas un omītes, lai kopā ar bērniem atraktīvi un sportiski atzīmētu Tēvu dienu.

Bērni bija sagatavojuši jaukus apsveikumus tētiem un vectētiņiem. Pēc pievarētajām stafetēm visi kopā cienājās ar konfektēm.

2014-09-12-1656 2014-09-12-1658 2014-09-12-1661

2.oktobrī gatavojamies ekskursijai, ciemosimies sikspārņu pažobelē, kur zāļu tējas dzerot, klausīsimies ko pasaku ragana mums stāsta.

14.oktobrī apmeklēsim teātra izrādi „Lielais noslēpums” Tukuma kultūras namā.

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

Birku mākonis

%d bloggers like this: