Uzklausi, domā, mīli un strādā!

Comenius 2011-2013

Projekta galvenais mērķis bija karjera, profesionālā orientācija, pieredzes apmaiņa par karjeras izglītību un sadarbību ar vietējiem uzņēmumiem. Apmeklējot vietējos uzņēmumus redzējām un novērtējām to darbību un uzņēmumu sadarbību ar partnervalstu skolām. Projekta laikā skolēni iepazina uzņēmumus, veidoja īsfilmas, Power Point prezentācijas. Skolēni noskaidroja vietējos apstākļus skolās un to apkārtnē.Mēs nodrošinājām skolēniem iespēju gūt idejas par darba iespējām citās valstīs nākotnē. Vietējie uzņēmumi ir labs starts skolēnu karjerai. Mēs varējām saprast , ka darbs projektā vairākos veidos ir samazinājis robežas starp mūsu valstīm. Ir gūts ieskats valstu kultūrā un rastas iespējas sadarbībai kultūrā.

Projekta pasākumu laikā gūta sapratne par izglītības sistēmu partnervalstīs. Izglītības sistēmas modelis pamatā ir līdzīgs, bet var pamanīt atšķirības. Tas vairāk attiecas uz skolēnu uzvedību. Mēs varējām iepazīt katru valsti kā jaunatklājumu un sadarbība starp partnervalstīm bija positīvā gaisotnē, lai arī bijām no dažādām kultūrvidēm. Katrā sanāksmē pārliecinājāmies, ka darbs projektā dabiski iekļaujas skolu ikdienas dzīvē. Partnervalstu dalībnieki uzņēma viesus un iepazīstināja ar kultūru,  vietējo apkārtni un sociālo vidi.

Projekta laikā sapratām, ka tas uzlabo skolēnu izglītošanu.Ja projekta sākumā skolēnu uzvedība bija atturīga, tad turpmākajās sanāksmēs viņi aktīvāk iesaistījās pasākumos. Vietējo uzņēmumu apmeklēšana deva skolēniem redzēt Eiropu kā kopēju tirgu un skolotājiem – kā darba un  izglītības iespējas. Sadarbība ar uzņēmumiem bija nozīmīgākais projekta mērķis.

Darbs projektā ļāva iepazīt dažādas kultūras un sadarboties ar cilvēkiem , kuri lielā mērā pārstāv šīs kultūras un savu valsti. Mums bija iespēja apmeklēt vietas, kuras lielākai daļai tūristu nav iespējams redzēt. Lai gan pārstāvējām dažādas reliģijas, mēs ar sapratni pieņēmām tās.Katra valsts iepazīstināja ar savām tradīcijām, tradicionālo virtuvi. Partnervalstis bija izplānojušas ekskursijas, lai iepazīstinātu viesus ar tuvāko apkārtni, ar vietām , ko vērts redzēt. Katra mobilitāte bija laba pieredze komunikācijā. Braucienos ļoti nepieciešamas bija angļu valodas zināšanas.

Darbs projektā uzlaboja skolēnu un skolotāju angļu valodas un IT prasmes. Mēs izmantojām e-pastu, lai savstarpēji sazinātos un būtu aktīvi projekta dalībnieki. Saziņa e-pastā palīdzēja organizatoriskos jautājumos pirms sanāksmēm, risinot praktiskos jautājumus par transportu (ielidošana/izlidošana), naktsmītnes. Pateicoties projektam skolēni un skolotāji kļuvuši draugi sociālajos tīklos.

Rezultātā mēs esam guvuši zināšanas, ko varam izmantot ikdienas darbā.

Rezultāti:

Project activities in our school

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

Birku mākonis

%d bloggers like this: