Uzklausi, domā, mīli un strādā!

Valsts programma “Latvijas skolas soma”

Pasaka atkal ciemojas skolā

20.martā mūsu skolā pasākumā “Pasaka ciemojas skolā” jau otro reizi viesojās Rakstniecības un mūzikas muzeja darbinieki ar interesantām muzejpedagoģijas nodarbībām.  Šī tikšanās notika Valsts programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros.

Muzejs piedāvāja 3 nodarbības: 1.-3.klašu skolēniem drāmas darbnīcu “Ēriks Ādamsons “Čigānmeitēns Ringla””, 4.-6. klašu skolēniem drāmas darbnīcu “Kārlis Skalbe “Kaķīša dzirnavas”” un 7.-9. klašu skolēniem nodarbību “Rokrakstu mednieki”.

Vecāko klašu skolēniem nodarbību vadīja režisors, triju grāmatu autors, lektors Indars Kraģis. Lekcija bija aizraujoša, tās laikā skolēni uzzināja daudz interesanta par autoru rokrakstiem, pašiem autoriem un to darbiem.

Galvenā atziņa- rokraksts parāda cilvēka raksturu.

Jaunāko klašu skolēni iejutās pasaku varoņu lomās un izspēlēja pasaku sižetu.

Šī bija jauka diena.

Pasaka ciemojas skolā

Trešdien, 27.februārī, iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros Džūkstes skolā notika pasākums “Pasaka ciemojas skolā”. Skolā ciemojās ļaudis no Rakstniecības un Mūzikas muzeja.

Šajā dienā norisinājās trīs muzejpedagoģiskās nodarbības: 1.-3. klašu skolēniem drāmas darbnīca “Velniņi”, 4.-6.klašu skolēniem drāmas darbnīca “Eža kažociņš”, savukārt 7.-9.klašu skolēniem nodarbība “Blēņas un Ziedonis”.

Jaunāko un vidējo klašu bērni iejutās pasaku varoņu lomās, tērpās greznos tērpos un izspēlēja pasakas. Tas bija interesanti un jautri. Labākais bija tas, ka pašiem nebija jārunā, to darīja nodarbību vadītāja. Pašiem bija jāseko un jādomā līdzi, kas jātēlo, un ar kustībām un mīmiku jāattēlo savs varonis.

Lielie skolēni tuvāk iepazinās ar Imantu Ziedoni, viņa sirdslietu motociklu un viņa vēlmi blēņoties. Interesanti, ka arī lieli cilvēki blēņojas. “Bet pieaugušiem tās nav tādas lielas blēņas, bet tikai sīkas blēņas”, tā spriež Ēriks. Skolēni varēja izmēģināt spēkus fantazēšanā, un arī paši sacerēt savas pasakas, blēņoties ar vārdiem, kā to darīja Ziedonis. “Tas bija smieklīgi un jautri, “saka Kristīne.

Visiem bija tikai viens jautājums: “Kad jūs atkal atbrauksiet?”

Advertisements

Birku mākonis

%d bloggers like this: